12 Đại Tướng Soái Trung Hoa – Tái Bản 06/12/2012

Sách-Tài liệu: 12 Đại Tướng Soái Trung Hoa – Tái bản 06/12/2012 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Huyền Cơ (Biên soạn) Nhà xuất bản: NXB Thời Đại Nhà phát hành: Văn ChươngTừ khóa chính sách: 12 Đại Tướng Soái Trung Hoa – Tái bản 06/12/2012, 12 dai tuong soai trung hoa – tai ban 06/12/2012, Huyền Cơ (Biên soạn)

sach 12 dai tuong soai trung hoa - tai ban 06/12/2012

12 ĐẠI TƯỚNG SOÁI TRUNG HOA – TÁI BẢN 06/12/2012

12 Đại Tướng Soái Trung Hoa – Tái bản 06/12/2012 Thông tin tác giả Huyền Cơ (Biên soạn) Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả 12 Đại Tướng Soái Trung Hoa: Để bảo vệ đất nước trước nạn ngoại xâm và một phần cũng để củng cố địa vị phong kiến tập quyền của ngai vàng của Hoàng Đế, suốt theo chiều dài lịch sử cổ đại Trung Hoa đã xảy ra không biết bao nhiêu trận chiến ác liệt đẫm máu.

Trong số đó có những trận chiến cực kỳ bi thảm nhưng cũng có không ít trận chiến oai hùng nêu rõ được tài năng của các tướng soái cầm quân, đi vào lịch sử như những bước ngoặt cho một triều đại.

Thí dụ như trận chiến nổi tiếng ở Quan Độ với tài cầm quân đại lược của Tào Tháo, tuy chỉ với số ít quân mã vẫn dùng “kỳ binh” đánh tan được gần trăm vạn quân đội của Viên Thiệu, là bước ngoặt quan trọng để bình ổn thời cuộc Tam Quốc; gần nhất là cuộc chiến dữ dội ở hồ Phiên Dương giữa lực lượng nhỏ bé của Chu Nguyên Chương nhưng vẫn oai hùng đánh tan quân mã cực kỳ hùng hậu của thế lực quân phiệt Trần Hữu Lượng, là cột mốc dựng nên nhà Minh…

Những cuộc chiến ấy không đơn thuần là dùng sức mạnh hay số đông tàn sát đối phương mà chính là sự phát huy cao độ trí tuệ của người cầm quân.

Vì vậy nghiên cứu lịch sử Trung Hoa cổ đại thì không thể không xem xét đến các trận đánh lẫy lừng ấy một cách khách quan, làm bài học kinh nghiệm cho hậu thế ngày nay, không những về mặt quân sự mà còn mang ý nghĩa về sự vận dụng trí tuệ để giải quyết các xung đột luôn luôn xảy đến trong cuộc sống.

Mục lục: Tôn Võ – Con rồng thần bí Phạm Lãi – Danh tướng đa tình Bạch Khởi – Chết vì danh tiếng Vương Tiễn – Lão tướng nước tần Hạng Võ – Hữu dũng vô mưu Hàn Tín – Bách chiến bách thắng Vệ Thanh – Giữ vững biên cương Chu du – Anh hùng lỡ vận Quách Tử Nghi – Một lòng vì quốc gia Nhạc Phi – Anh hùng dân tộc Thiết Mộc Chân – Lừng lẫy đông tây Từ Đạt – Danh Tướng công thần Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Huyền Cơ (Biên soạn) Nhà xuất bản: NXB Thời Đại Nhà phát hành: Văn Chương Mã Sản phẩm: 1116020169135 Khối lượng: 440.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 06/2012 Số trang: 376

sach tuyen chon de on luyen va tu kiem tra tieng viet 5 - tap 1

TUYỂN CHỌN ĐỀ ÔN LUYỆN VÀ TỰ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 5 – TẬP 1

Tuyen Chon De On Luyen Va Tu Kiem Tra Tieng Viet 5 – Tap 1 Thong tin tac gia Nguyen Khanh Phuong Nguyen Khanh Phuong Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Nguyen Tu Phuong Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tuyen Chon De On Luyen Va Tu Kiem Tra Tieng Viet Lop 5 (Tap 1) cung cap he thong de kiem tra dinh ki tung tuan cua sach giao khoa Tieng Viet 5 (Chuong trinh Tieu hoc moi). Noi dung cac bai kiem tra dinh ki bao gom he thong cau hoi va bai tap tuong ung voi cac ki nang va kien thuc cua tat ca cac phan mon: Tap doc, Chinh ta, Luyen tu va cau, Tap lam van, giup cac em hoc sinh ren luyen va lam quen voi cac hinh thuc kiem tra, danh gia trong cac dot kiem tra dinh ki cua nam hoc lop 5. Cuon sach nay duoc bien soan tren tinh than bam sat chuong trinh sach giao khoa Tieng Viet 5, bam sat van ban huong dan chuan kien thuc, ki nang cac mon hoc o tieu hoc, dong thoi cap nhat huong dan dieu chinh noi dung giam tai theo van ban moi nhat cua Bo Giao duc va Dao tao.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Khanh Phuong , Nguyen Tu Phuong Nha xuat ban: Nxb Dai Hoc Su Pham Nha phat hanh: Minh Long Ma San pham: 8936067590807 Khoi luong: 198.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17 x 24 cm Ngay phat hanh: 10/2013 So trang: 96