12 Con Giáp – Tuổi Tỵ

Sách-Tài liệu: 12 Con Giáp – Tuổi Tỵ – Tái bản 03/09/2009 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Phạm Khang Nhà xuất bản: Nxb Thanh Hóa Nhà phát hành: Đinh TịTừ khóa chính sách: 12 Con Giáp – Tuổi Tỵ – Tái bản 03/09/2009, 12 con giap – tuoi ty – tai ban 03/09/2009, Phạm Khang

sach 12 con giap - tuoi ty - tai ban 03/09/2009

12 CON GIÁP – TUỔI TỴ – TÁI BẢN 03/09/2009

12 Con Giáp – Tuổi Tỵ – Tái bản 03/09/2009 Thông tin tác giả Phạm Khang Phạm Khang Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Học thuyết Vận – Khí là phép tính dự đoán về thời tiết khí hậu và đặc tính của mỗi năm theo quy luật sinh khắc, chế hoá Âm Dương Ngũ hành với 5 vận, 6 khí của Trời – Đất, dựa trên kinh nghiệm những năm đồng Can, Chi trong một chu kỳ 60 năm của người Cổ đại Trung Hoa.

Mặt khác, bản thân con người luôn tìm tòi, khám phá để tìm hiểu chính mình.

Thời đại nào cũng thế, con người luôn đặt ra những câu hỏi: Con người có thể sống được bao nhiêu tuổi? Sự nghiệp cuộc đời họ sẽ ra sao? Tình yêu hạnh phúc thế nào?…

Để trả lời cho những câu hỏi thiết thực và rất khó này, bộ sách “12 con giáp” với hi vọng giúp cho độc giả hiểu thêm về vận mệnh, tài lộc của mình.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Phạm Khang Nhà xuất bản: Nxb Thanh Hóa Nhà phát hành: Đinh Tị Mã Sản phẩm: 8935077005295 Khối lượng: 110.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 10 x 18 cm Ngày phát hành: 03/2009 Số trang: 132

sach luạt cong doàn viẹt nam

LUẬT CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Luạt Cong Doàn Viẹt Nam Thong tin tac gia Hoang Anh (He thong hoa) Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Luạt Cong Doàn Viẹt Nam Nhũng quy dịnh chung 1- Cong doan la to chuc chinh tri – xa hoi rong lon cua giai cap cong nhan va cua nguoi lao dong Viet Nam (goi chung la nguoi lao dong) tu nguyen lap ra duoi su lanh dao cua Dang cong san Viet Nam; la thanh vien trong he thong chinh tri cua xa hoi Viet Nam; la truong hoc chu nghia xa hoi cua nguoi lao dong. 2- Nhung nguoi lao dong Viet Nam lam viec trong cac don vi san xuat kinh doanh thuoc cac thanh phan kinh te, xi nghiep co von dau tu nuoc ngoai, don vi su nghiep, co quan Nha nuoc, to chuc xa hoi (goi chung la co quan, don vi, to chuc) deu co quyen thanh lap va gia nhap cong doan trong khuon kho Dieu le cong doan Viet Nam. Cac hoi cua nhung nguoi lao dong thanh lap theo quy dinh cua phap luat co quyen gia nhap cac Lien doan lao dong. Khi thanh lap, moi to chuc cong doan thong bao cho co quan chinh quyen, to chuc huu quan de xay dung quan he cong tac. Cam moi hanh vi can tro, vi pham nguyen tac tu nguyen tham gia to chuc va hoat dong cong doan; phan biet doi xu voi ly do nguoi lao dong gia nhap, hoat dong cong doan. 3- Cong doan tu cap co so tro len co tu cach phap nhan. 4- Tong lien doan lao dong Viet Nam, cac cong doan nganh Viet Nam co quyen gia nhap cac to chuc cong doan quoc te phu hop voi muc dich hoat dong cua minh. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: Hoang Anh (He thong hoa) Nha xuat ban: NXB Hong Duc Nha phat hanh: 45 Dinh Tien Hoang Ma San pham: 113000055192 Khoi luong: 88.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 10/2013 So trang: 40