101 Bước Vẽ Chì Căn Bản Trong Hội Họa

Sách-Tài liệu: 101 Bước Vẽ Chì Căn Bản Trong Hội Họa – Tái bản 04/2013 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Ken Schwab, Robert Capitolo Người dịch: Trọng Nguyễn Người dịch: Thế Anh Nhà xuất bản: Nxb Mỹ thuật Nhà phát hành: Văn LangTừ khóa chính sách: 101 Bước Vẽ Chì Căn Bản Trong Hội Họa – Tái bản 04/2013, 101 buoc ve chi can ban trong hoi hoa – tai ban 04/2013, Ken Schwab, Robert Capitolo, Trọng Nguyễn, Thế Anh

sach 101 buoc ve chi can ban trong hoi hoa - tai ban 04/2013

101 BƯỚC VẼ CHÌ CĂN BẢN TRONG HỘI HỌA – TÁI BẢN 04/2013

101 Bước Vẽ Chì Căn Bản Trong Hội Họa – Tái bản 04/2013 Thông tin tác giả Ken Schwab Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Robert Capitolo Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả 101 Bước Vẽ Chì Căn Bản Trong Hội Họa Có thể nói, vẽ chì là môn căn bản nhất cho những ai yêu và học mỹ thuật đều phải nghiên cứu.

Muốn có được bức họa đẹp và sinh động cần phải nắm vững kỹ thuật phân mảng và đánh bóng, sắc độ đậm nhạt của chất liệu chì, là phương tiện có thể giúp cho bạn thỏa chí tái hiện lại thiên nhiên theo cảm xúc của mình.

Vì vậy, bạn có thể xem “101 bước vẽ chì căn bản trong hội họa” là người bạn đồng hành trong bước đầu làm quen với hội họa.

Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn những bước cơ bản nhất như việc chọn loại chì, giấy vẽ.

Cách bố cục, dựng hình, luật phối cảnh và cách diễn tả từng loại chất liệu khác nhau…

Hãy tự tin, nếu bạn có niềm đam mê thực sự.

Thời gian sẽ là cơ hội cho bạn khám phá những kỹ năng hội họa tiềm ẩn của chính mình.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Ken Schwab , Robert Capitolo Người dịch: Trọng Nguyễn , Thế Anh Nhà xuất bản: Nxb Mỹ thuật Nhà phát hành: Văn Lang Mã Sản phẩm: 8935073096907 Khối lượng: 374.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19 x 27 cm Ngày phát hành: 04/2013 Số trang: 124

sach luat hon nhan va gia dinh va van ban huong dan thi hanh moi nhat

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT

Luat Hon Nhan Va Gia Dinh Va Van Ban Huong Dan Thi Hanh Moi Nhat Thong tin tac gia Thanh Thao (He thong hoa) Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Luat Hon Nhan Va Gia Dinh Va Van Ban Huong Dan Thi Hanh Moi Nhat Gia dinh la te bao cua xa hoi, la cai noi nuoi duong con nguoi, la moi truong quan trong hinh thanh va giao duc nhan cach, gop phan vao su nghiep xay dung va bao ve To quoc. Gia dinh tot thi xa hoi moi tot, xa hoi tot thi gia dinh cang tot. De de cao vai tro cua gia dinh trong doi song xa hoi, giu gin va phat huy truyen thong va nhung phong tuc, tap quan tot dep cua dan toc Viet Nam, xoa bo nhung phong tuc, tap quan lac hau ve hon nhan va gia dinh; De nang cao trach nhiem cua cong dan, Nha Nuoc va xa hoi trong viec xay dung, cung co che do hon nhan va gia dinh Viet Nam; Ke thua va phat trien phap luat ve hon nhan va gia dinh Viet Nam; Can cu vao Hien Phap nuoc cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam 1992; Luat nay quy dinh che do hon nhan va gia dinh: Chuong I – NHUNG QUY DINH CHUNG Chuong II – KET HON Chuong III – QUAN HE GIUA VO VA CHONG Chuong IV – QUAN HE GIUA CHA ME VA CON Chuong V – QUAN HE GIUA ONG BA NOI, ONG BA NGOAI VA CHAU; GIUA ANH, CHI, EM VA GIUA CAC THANH VIEN TRONG GIA DINH Chuong VI – CAP DUONG Chuong VII – XAC DINH CHA, ME, CON Chuong VIII – CON NUOI Chuong IX – GIAM HO GIUA CAC THANH VIEN TRONG GIA DINH Chuong X – LY HON Chuong XI – QUAN HE HON NHAN VA GIA DINH CO YEU TO NUOC NGOAI … Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Thanh Thao (He thong hoa) Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: 45 Dinh Tien Hoang Khoi luong: 352.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 09/2012 So trang: 344