1001 Trò Chơi Tư Duy Trí Não Cho Người Thông Minh – Tập 2

Sách-Tài liệu: 1001 Trò Chơi Tư Duy Trí Não Cho Người Thông Minh – Tập 2 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Hà Sơn Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội Nhà phát hành: Thăng LongTừ khóa chính sách: 1001 Trò Chơi Tư Duy Trí Não Cho Người Thông Minh – Tập 2, 1001 tro choi tu duy tri nao cho nguoi thong minh – tap 2, Hà Sơn

sach 1001 tro choi tu duy tri nao cho nguoi thong minh - tap 2

1001 TRÒ CHƠI TƯ DUY TRÍ NÃO CHO NGƯỜI THÔNG MINH – TẬP 2

1001 Trò Chơi Tư Duy Trí Não Cho Người Thông Minh – Tập 2 Thông tin tác giả Hà Sơn Hà Sơn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Những trò chơi tư duy như là một trường học cho sự trưởng thành của bản thân mỗi người, là mảnh đất màu mỡ để bộc lộ một cách sáng tạo những tài năng của riêng mình.

Chìa khóa để tối ưu hóa khả năng phát triển cá nhân là sử dụng và phát triển tư duy.

Những trò chơi, câu hỏi sẽ đánh thức sự hứng thú, tò mò của mỗi người, chúng gợi mở tư duy, kích thích trí thông minh và mở cánh cửa trí tuệ để khám phá cuộc sống và chính bản thân năng lực của chúng ta.

Vừa học vừa chơi là hình thức rèn luyện để nâng cao phát triển khả năng tổng hợp của trí tuệ về nhiều mặt như tư duy toán học, quan sát, ghi nhớ, tưởng tượng, ngôn ngữ… Qua đó sẽ giúp bạn khám phá ra những điều kỳ diệu của cuộc sống.

Hãy giải phóng năng lượng trí tuệ của não bộ một cách tối đa! Với mong muốn những câu hỏi trò chơi tư duy sẽ là không gian để bạn rèn luyện phát triển hơn nữa những năng lực vốn có, chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách 1001 trò chơi tư duy trí não cho người thông minh.

Cuốn sách bao gồm 4 tập, mỗi tập là những trò chơi khác nhau dưới dạng câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu.

Đồng thời cuốn sách cung cấp thêm phần đáp án để bạn tham khảo.

Mỗi kiểu trò chơi sẽ rèn luyện cho bạn một khả năng tư duy chính nhưng trong đó đã cso sự kết hợp rèn luyện các khả năng khác.

Hy vọng bạn đọc sẽ cảm thấy hứng thú và bổ ích.

Mục lục: Lời tựa Chương năm: Trò chơi tư duy phân tích Chương sáu: Trò chơi tư duy toán học Chương bảy: Trò chơi tư duy hình hoạ Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Hà Sơn Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội Nhà phát hành: Thăng Long Mã Sản phẩm: 8935075916142 Khối lượng: 260.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 05/2009 Số trang: 240

sach gia tri van hoa viet nam - truyen thong va bien doi

GIÁ TRỊ VĂN HÓA VIỆT NAM – TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI

Gia Tri Van Hoa Viet Nam – Truyen Thong Va Bien Doi Thong tin tac gia Ngo Duc Thinh Ngo Duc Thinh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Nam 1998, Hoi nghi lan thu nam Ban Chap hanh TW khoa VIII ra Nghi quyet Ve xay dung va phat trien nen van hoa Viet Nam tien tien, dam da ban sac dan toc, xac dinh “van hoa la nen tang tinh than cua xa hoi, vua la muc tieu vua la dong luc thuc day phat trien kinh te – xa hoi”. Hoi nghi lan thu 9 Ban chap hanh Trung uong khoa XI cung tiep tuc ban hanh nghi quyet moi ve xay dung va phat trien van hoa, con nguoi Viet Nam dap ung yeu cau phat trien ben vung dat nuoc. Nghi quyet chi ro phai tiep tuc ke thua, bo sung, phat trien nhung quan diem cua Dang ve xay dung va phat trien van hoa da duoc neu trong Nghi quyet TW 5 khoa VIII. Hoi nghi xac dinh “nen van hoa ma chung ta xay dung la nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc, thong nhat trong da dang cua cong dong cac dan toc Viet Nam, voi nhung dac trung tieu bieu la dan toc, nhan van, dan chu, va khoa hoc”, va “trong xay dung van hoa phai lay xay dung, phat trien con nguoi co nhan cach, dao duc, co loi song tot dep lam trong tam; xay dung moi truong van hoa (gia dinh, cong dong va xa hoi) lanh manh lam cot loi”. Nham giup cho ban doc hieu sau sac them tinh than Nghi quyet TTW 9 khoa XI, Nha xuat ban CTQG da xuat ban cuon sach “Gia tri van hoa Viet Nam – truyen thong va bien doi” do GS,TS. Ngo Duc Thinh lam chu bien. Trong cuon sach cac tac gia khong chi nhin nhan van hoa Viet Nam trong dong chay lich su dan toc ma con dat trong boi canh khong gian van hoa the gioi. Ben canh viec thong ke va phan tich nhung gia tri van hoa dac trung cua ca dan toc cung nhu cua moi vung mien, cuon sach cung luan giai: buoc vao thoi ky doi moi, hoi nhap va toan cau hoa, he gia tri van hoa truyen thong Viet Nam cung co nhieu bien doi de phu hop voi hoan canh moi, nhung o bat cu giai doan lich su nao, cac gia tri van hoa yeu nuoc, doan ket van giu nguyen vi tri dung dau trong quan niem cua nguoi dan boi do la nhung gia tri can cot, doc dao, la tinh hoa cua ban sac dan toc Viet Nam. Con nguoi Viet Nam – chu the cua qua trinh bien doi van hoa khong chi tiep thu hung gia tri uu viet cua van hoa nhan loai ma con gin giu, phat huy truyen thong tot dep cua dan toc, dong thoi gat bo nhung nhan thuc lech lac, nhung yeu to phan gia tri trong doi song van hoa de hoi nhap ngay cang sau rong voi the gioi. Bo cuc sach duoc chia thanh bay chuong, bao gom: – Chuong I: Tinh hinh nghien cuu va mot so van de ly luan ve gia tri van hoa – Chuong II: He gia tri van hoa tong quat truyen thong Viet Nam – Chuong III: Gia tri van hoa trong mot so linh vuc cua doi song vat chat – Chuong IV: Gia tri van hoa trong mot so linh vuc doi song xa hoi, chinh tri – Chuong V: Mot so gia tri van hoa trong doi song tinh than truyen thong – Chuong VI: Thuc trang bien doi he gia tri van hoa truyen thong trong boi canh doi moi va hoi nhap – Chuong VII: Bao ton, lam giau va phat huy gia tri van hoa truyen thong trong doi moi va hoi nhap.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Ngo Duc Thinh Nha xuat ban: NXB Chinh Tri Quoc Gia Nha phat hanh: NXB Chinh Tri Quoc Gia Ma San pham: 9786045707531 Khoi luong: 462.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 08/2014 So trang: 472