100 Câu Chuyện Về Mưu Lược Trong Chính Trị Quân Sự & Đời Sống

Sách-Tài liệu: 100 Câu Chuyện Về Mưu Lược Trong Chính Trị Quân Sự & Đời Sống PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Quách Thành Người dịch: Tiến Thành Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Văn LangTừ khóa chính sách: 100 Câu Chuyện Về Mưu Lược Trong Chính Trị Quân Sự & Đời Sống, 100 cau chuyen ve muu luoc trong chinh tri quan su & doi song, Quách Thành, Tiến Thành

sach 100 cau chuyen ve muu luoc trong chinh tri quan su & doi song

100 CÂU CHUYỆN VỀ MƯU LƯỢC TRONG CHÍNH TRỊ QUÂN SỰ & ĐỜI SỐNG

100 Câu Chuyện Về Mưu Lược Trong Chính Trị Quân Sự & Đời Sống Thông tin tác giả Quách Thành Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Xã hội không ngừng phát triển, trên mọi phương diện đều có sự cạnh tranh gây gắt, vì thế việc vận dụng mưu lược là không thể thiếu.

Đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị, quân sự hay kinh tế, ngoại giao, ngoài tầm nhìn xa trông rộng, tài phân tích, phán đoán nhạy bén, người lãnh đạo còn phải biết cách nhìn người và dùng người trong mọi hoàn cảnh 100 câu chuyện về mưu lược trong chính trị – quân sự & đời sống tập hợp nhiều kế sách hay cũng như thuật dùng người khôn khéo của các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử giúp chúng ta nhìn lại quá khứ, học hỏi kinh nghiệm, từ đó vận dụng một cách sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Quách Thành Người dịch: Tiến Thành Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Văn Lang Mã Sản phẩm: 8935074103192 Khối lượng: 330.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13.5 x 21 cm Ngày phát hành: 11/06/2015 Số trang: 296

sach ky thuat dieu khien dieu chinh va lap trinh khai thac may cong cu cnc

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU CHỈNH VÀ LẬP TRÌNH KHAI THÁC MÁY CÔNG CỤ CNC

Ky Thuat Dieu Khien Dieu Chinh Va Lap Trinh Khai Thac May Cong Cu CNC Thong tin tac gia Ta Duy Liem Ta Duy Liem Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cuon sach “May cong cu CNC” trong may nam gan day da duoc tai ban lien tuc de dap ung nhu cau hoc tap cua ban doc. Lan xuat ban nay tac gia cso chu y bo sung them mot so noi dung moi va doi ten thanh cuon “Ky thuat dieu khien, dieu chinh va lap trinh khai thac may cong cu CNC” Voi viec tiep can voi cong nghe va thiet bi san xuat hien dai doi hoi nhung kien thuc nen mong co tinh he thong. Ban doc se yen tam hon voi chinh minh, khi nhung van de cap nhat duoc dua tren mot he thong cac kien thuc co ban. Do vay phan dau cua cuon sach duoc bo sung se nhac lai cac khai niem co ban ve co khi hoa va tu dong hoa, ve ky thuat dieu khien va dieu chinh cung nhu cac cong cu toan ung dung gan ket voi chung, nhu van de so do khoi va graph tin hieu, dai so logic (dai so Boole). Khi nghien cuu ve may cong cu dieu khien so, duong nhu ban doc bi thu hut ngay boi cac van de lap trinh va it de y hon den cac modun ket cau cua bo phan chap hanh co khi, trong do cac co cau truyen dong thuoc cac he co khi, thuy luc va khi nen dong vai tro trong yeu. Mac du viec thiet ke cac ket cau co khi cho may cong cu CNC la dieu khong that quan trong khi cac co so san xuat tiep thu chuyen giao thiet bi moi, nhung viec bao duong sua chua may khi co nhung su co ky thuat lai can den nhung hieu biet nhat dinh ve nguyen ly tac dung cua mot so modun ket cau co ban. Do vay trong phan thu hai, cuon sach moi bo sung da dua vao mot so kien thuc chon loc ve dieu khien va dieu chinh cac he truyen dan co khi, thuy luc va khi nen. Trong phan thu ba, sach van de cap den cac may cong cu CNC o hai dang cong nghe co ban la phay va tien dieu khien theo chuong trinh so. Dieu dang chu y la o phan thu tu tiep theo do, cuon sach da dua ra cac bai giang, bai kiem tra trac nghiem ve may cong cu CNC va ky thuat lap trinh. Nham muc dich ho tro cho ban doc lam cong tac giang day o cac truong cao dang, day nghe hay ngay ca cac ban doc su dung sach de tu dao tao nang cao, phan bo sung thu tu da tap hop mot so luong phong phu cac bai tap va nghien cuu cua minh khi thuc hien xong cac bai tap trac nghiem nay, boi chung da the hien nhung nguyen cong gia cong day du nhat, duoc tap hop tu trinh do co ban den trinh do nang cao. Muc luc: Loi tua Phan thu nhat: He thong cac kien thuc co ban Chuong I. Cac khai niem co ban ve co khi hoa va tu dong hoa, ky thuat dieu khien va dieu chinh Chuong II. So do khoi va graph tin hieu Chuong III. Dai so logic Phan thu hai: Nhung kien thuc co ban ve ky thuat dieu khien va dieu chinh cac he co khi, thuy luc va khi nen Chuong I. He thong dieu khien ban co khi Chuong II. He thong dieu khien bang thuy luc va khi nen Phan thu ba: May cong cu CNC-Cac cong nghe co ban Chuong I. May phay dieu khien theo chuong trinh so Phu chuong: Chuong II. May tien dieu khien theo chuong trinh so Phan thu tu: Cac bai giang, bai kiem tra trac nghiem ve may cong cu CNC va ky thuat lap trinh Chuong I. Mot so kien thuc co so Phu luc: Tai lieu tham khao Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Ta Duy Liem Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048962893 Khoi luong: 440.00 gam Kich thuoc: 14.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 03/2005 So trang: 428